AI-drevet skadebehandling

10x hurtigere skadeafgørelser

Styrk dine skadebehandlere med AI for højere kvalitet og hurtigere behandling af personskader.

Det ændrer alt

Håndtering af personskader er både komplekst og tidskrævende, ofte kræves en gennemgang af et omfattende materiale af journaler. Normalt sendes komplekse sager til medicinske rådgivere, hvilket koster både tid og penge.

Mavera DSS gør det muligt for skadebehandlere at selvstændigt træffe sikre vurderinger. Ved hjælp af AI opsummerer systemet materialet og giver en klar oversigt over den skadelidtes medicinske historie på få sekunder.

Med Mavera DSS kan skadebehandlere hurtigt afgøre, om de kan vurdere sagen selv eller om de skal spørge en kollega eller en medicinsk rådgiver.
Play Video

Opsummering & overblik

Forstå skaden hurtigere

At kunne sætte sig hurtigt ind i skaden, dens kompleksitet og den skadelidtes medicinske baggrund er uvurderligt for at behandle sagen eller beslutte, hvordan den skal håndteres videre.

Mavera DSS giver en hurtig oversigt over sagen med en opsummering, og en tidslinje over alle medicinske hændelser og fremhæver de mest relevante dele.

Anvendelsesområder

Struktur & navigation

Find det, du søger

At skabe struktur i hundredvis af sider med medicinske dokumenter er meget tidskrævende, og at finde specifik information kan være endnu sværere.

Mavera DSS strukturerer og indekserer automatisk materialet, hvilket gør det nemt at finde specifik information. Systemet identificerer indholdet på hver side, så at du kan gå direkte til den relevante del. Med dokumentsøgningen kan du hurtigt finde forekomster af specifikke ord.

Anvendelsesområder

Lister og grafer

Få et helhedsbillede af skaden

For komplekse sager er det afgørende at få et helhedsbillede af den skadelidtes sundhed og medicinske historie.

Mavera DSS forenkler denne proces med aggregerede lister og grafer af vigtig information og sundhedsmarkører. Disse inkluderer rygning, vægt, risikabelt alkoholforbrug, blodtryk, levertal, PSA-værdier (prostatakræft), blodplader med mere.

Anvendelsesområder

Mindske behovet for medicinske rådgivere

Traditionelle forsikringsselskaber

Mavera DSS before
Traditionelt stoler forsikringsselskaber på deres mest erfarne skadesagsbehandlere til at lave skrivebordsvurderinger uden at involvere medicinske rådgivere, primært for at vurdere lavere grader af invaliditet (5%) inden for ortopædi og håndkirurgi. Disse vurderinger er isolerede og begrænsede til specifikke sager.

Moderne forsikringsselskaber

Mavera DSS after
Med Mavera DSS kan skadebehandlere lave flere af disse selvstændige vurderinger, selv for sager med højere grader af invaliditet og inden for flere medicinske områder.

Funktioner

Vurderingsstøtte

Lad AI tage sig af det grove arbejde

Mavera DSS muliggør hurtigere gennemgang af medicinske dokumenter ved automatisk at opsummere og præsentere den vigtigste information. Det fjerner de mest tidskrævende dele, så at skadebehandlerne kan træffe sikre og effektive beslutninger.

Støtte til skadebehandleren at foretage selvstændige beslutninger

Minimer behovet for medicinske rådgivere

Giv skadebehandlere mulighed for at træffe velbegrundede beslutninger uden at konsultere en medicinsk rådgiver. Tjeklisten sikrer, at alle nødvendige dele er inkluderet og fremhæver eventuel manglende information. Når vurderingen er færdig, dokumenteres den tydeligt.