Medical Advisor
Mavera Case

Uvildige lægefaglige vurderinger

Mavera Case giver dig adgang til et stort netværk af uvildige lægelige rådgivere, som er klar til at give dig en lægeliglægelig vurdering i løbet af kort tid. Alle vore lægelige rådgivere er seniore speciallæger med mange års erfaring inden for deres specialer, de er klinisk aktive, og er uddannede  forsikringsmedicin og erfarne i vurderinger af årsagssammenhænge, strakssymptomer, brosymptomer, betydning af forudbestående tilstande og vurdering af mén. Læs mere om vores netværk af rådgivere her.

Du kan også få adgang til vores vurderingsplatform for nem digital sagsbehandling og udvalgte statistikker.

Medical Advisor

Mavera Case giver:

N—01
Korte turnaround-tider

Normalt tager det op til to uger at få en lægevurdering, og somme tider længere tid. Vi gør det på to dage. Dette giver dig færre åbne sager på samme tid og hurtigere sagsbehandling.

N—02
Nedsatte ansættelses- og administrationsomkostninger

Vi rekrutterer og tager hånd om al administration og kompensation for de Lægefaglige Rådgivere. Vi uddanner dem endda og sikrer, at de er på forkant inden for forsikringsmedicin.

N—03
Den rette speciallæge – altid

Maveras rådgivernetværk dækker alle de lægefaglige specialer”. Vi sikrer at du altid har en lægelig rådgiver til dine sager. Ikke flere sæsonbestemte manglende tilgængelighed af specillægekonsulenter pga. ferier og lignende.

N—04
Udsøgte statistikker

Platformen giver dig indsigt i din brug af den, så du kan identificere trender og optimere brugen. Du kan også bestille skræddersyede reporter for uddybende analyse.

N—05
Større kundetillid

At have en lægelig vurdering der er udarbejdet af en ekstern uvildig part, øger tilliden blandt kunderne, som kan være sikre på, at deres sag bliver behandlet objektivt og uvildigt.

Lægelig Rådgivning – På vores måde

Når man behandler personskadesager, har sagsbehandleren nogle gange brug for en læge, der kan vurdere de medicinske forhold. Det er det vi kaldes lægelig rådgivning.

Vurderingerne hjælper sagsbehandleren til forstå de medicinske dokumenter, herunder specilæægeerklæringer og journalkopier samt andet materiale om den forsikredes skade og funktionsnedsætning.

Den lægelige rådgiver træffer ikkebeslutninger. Opgaven er at rådgive og hjælpe sagsbehandleren med at vurdere de medicinske forhold. Det er forsikringsselskabet der har afgørelseskompetencen. Det er derfor afgørende at den lægelige rådgiver er uvildig og upartisk i forhold til alle sagens parter. Forsikringsmedicin befinder sig i krydsfeltet mellem jura, forsikring og medicin. Det er derfor vigtigt, at rådgiveren er erfaren speciallæge.

Maveras rolle er at forbinde forsikringsselskabet med den bedst egnede lægelige rådgiver og sikre, at spørgsmålene og vurderingerne er af høj kvalitet. Når vi uddanner og lønner rådgiverne, fungerer vi som en bro mellem dem og forsikringsselskabet. Dette sikrer at de ikkefavoriserer et bestemt forsikringsselskab, men altid er upartiske og uvildige.

Det er vigtigt at forstå, at Mavera aldrig selv foretager nogen vurderinger eller påvirker lægerne. Vurderingerne er alene baseret på lægernes ekspertise. At få foretaget sine lægelige vurderinger gennem Mavera er en garanti for uvildighed og høj kvalitet.

Mavera Platform

En platform, der hjælper dig

Mavera Case gør det nemt for dig at få en lægelig vurdering af dine sager. Hele processen er digital, hvilket eliminerer fejl og sparer dig tid. Platformen hjælper dig med at være på forkant med dit arbejde ved at give dig et struktureret overblik, praktiske notifikationer og indsigter.

Mavera Platform

Kvalitet er vigtigt for os

For os er høj kvalitet og konstant forbedring vigtigt. Vi sikrer os, at hver sag behandles ifølge vores høje standarder, som er følgende:

  • Udfører løbende stikprøvekontrol af sager og vurderinger
  • Matcher automatisk hver sag til den bedst egnede lægelige rådgiver
  • Al feedback og eventuelle klager undersøges, adresseres og indsamles for løbende at kunne udvikle og sikre kvaliteten af vores service og minimere risikoen for at en evt fejl gentages.
Man looking at data cabinet

Sikker databehandling

Vi arbejder proaktivt med informationssikkerhed og beskytter data mod ubudne gæster. Vi begrænser og lagrer data i sikre servere inden for EU/ESS.

Al adgang til vores platforme kræver minimum tofaktorgodkendelse. Vores service overholder naturligvis persondataforordningen (GDPR).

Man looking at data cabinet

Vil du vide mere?

Vi hjælper dig gerne med at finde ud af, hvordan Mavera Connect kan din skadebehandlings proces.

  • Procesanalyse

  • Løsningsdemo

  • Tilbud

Viktor Norlander and Marko Ahokas

Marko Ahokas VP Sales
marko.ahokas@mavera.com

Viktor Norlander Marketing Manager
viktor.norlander@mavera.com

Udfyld dine oplysninger