Vurderingsstøtte

Læs dokumenter tre gange hurtigere

Mavera DSS ændrer måden, sagsbehandlere læser medicinske dokumenter på. Vi minimerer den tidskrævende indlæsning ved automatisk at skabe en klar og koncis oversigt over al nødvendig information.

Hurtigere forståelse

Systemet strukturerer automatisk medicinske dokumenter i en klar oversigt, der gør det muligt hurtigt at sætte sig ind i en sag.

Minimeret fejlrisici, maksimeret præcision

Med al information i et overskueligt overblik reduceres risikoen for, at skadebehandleren overser vigtige detaljer. Mavera DSS fungerer som en pålidelig partner, der hjælper dig med at finde det, du søger.

Flere lægmandsvurderinger

Mavera DSS muliggør en dybere forståelse af skadersagerne, hvilket gør det lettere for skadebehandlere at håndtere flere sager selv uden medicinsk rådgivning.

Data bygger viden

Hver sag i Mavera DSS er en kilde til viden. Systemet ekstraherer og anonymiserer data, hvilket giver vigtige forretningsindsigter og baner vej for fremtidige automatiseringer.

Play Video

Præcision i hver sag

Mavera DSS ekstraherer hurtigt relevant information fra medicinske dokumenter, hvilket gør det muligt for skadebehandleren at forstå og håndtere sagerne hurtigere.

Medicinsk historik i en kronologisk tidslinje

Få en komplet oversigt over en kundes medicinske historik i en kronologisk tidslinje. Hver begivenhed indeholder dato, detaljer og links til relevante dokumenter.

Systemet viser også hver begivenheds relevans for den specifikke sag.

Et smartere dokumentbibliotek

I vores automatisk organiserede bibliotek finder skadebehandlere hurtigt det, de søger. Hvert dokument præsenteres med al nødvendig information – klart og enkelt.

Visuel illustration for hurtigere forståelse

Forstå straks, hvor på kroppen skaden er sket. Illustrationen hjælper også skadebehandlere til hurtigere at se sammenhænge til tidligere skader.

Viden fra hver sag

Mavera DSS handler ikke kun om at håndtere information – det handler om at skabe viden. Systemet ekstraherer data fra hver sag og omdanner det til værdifulde indsigter, hvilket lægger grundlaget for endnu smartere automatiseringer i fremtiden.

Läs mer

How Mavera DSS strengthens the claims handlers' capabilities

Let's look at how Mavera Decision Support System (DSS) can enhance the accuracy and efficiency of personal injury claims handlers.

How AI will make "simple" claims even simpler

Many insurers across Europe use the skills and experience of their claims handlers to settle simpler claims themselves, without the involvement of medical experts. This is what we call “desktop assessments”. And in many markets, this kind of evaluations are on the rise. Why?

Maximizing efficiency in claims with intelligent document processing

Evaluating personal injury claims can be complex and time-consuming, particularly when they come with hundreds of pages of medical records the claims handler must read to understand the details of a case. This is where IDP technology comes in.