Vi digitaliserer håndteringen av personskader

  • Et smart, skybasert beslutningsstøttesystem

  • Enkel innsamling og oversikt over informasjon

  • Datadrevne prediksjoner og innsikt

Hvordan det fungerer
Mavera DSS_AI predictions

Klarert av

Støtte for velbegrunnede avgjørelser

Personskadesaker er omfattende prosesser som må behandles korrekt og med stor grad av nøyaktighet. Ved å bruke digitale verktøy vil saksbehandlingen bli mer effektiv og minimere risikoen for feil.

La din personskadebehandling ta et digitalt sprang

Vårt skybaserte beslutningsstøttesystem gjør personskadebehandlingen rettferdig og effektiv. Vi bruker AI-teknologi for å skape en åpen kundeopplevelse og muliggjør uavhengig medisinsk rådgivning.

Vårt beslutningsstøttesystem sikrer styring, sikkerhet og etterlevelse av lover og regler og integreres enkelt i eksisterende IT-struktur.

Bli kjent med Mavera DSS
Digital Leap

Vi dekker dine behov

Forsikringsselskap

Jobber du i et forsikringsselskap og lurer på hvordan du kan forbedre din saksbehandlingsprosess? Vi kan hjelpe deg.

Utforsk Mavera DSS

Medisinske rådgivere

Vi er alltid interessert i å rekruttere nye medisinske rådgivere til vårt fantastiske nettverk.

Les mer og søk

Skadelidte

Har du et pågående forsikringskrav og kanskje sett Mavera er nevnt et sted i prosessen. Les mer om vår del i dette

Vil du vite mer?

Vil du vite mer?

Ta kontakt med en av våre eksperter og bli bedre kjent med oss!

Avtal et møte