Det finnes en smartere fremgangsmåte

Vi tilbyr en nettbasert løsning som sikrer smartere personskadeoppgjør. Du kan automatiser prosessene dine med data, maskinlæring og uavhengig medisinsk rådgivning.

Mavera Case

Mavera Case

La våre medisinske rådgiver se på saken

Få umiddelbar tilgang til vårt nettverk med flere enn 250 medisinske rådgivere slik at du kan behandle saken smidig og effektivt.

Vi sikrer kortere behandlingstider, reduserte personal- og administrasjonskostnader, og sørger for at du alltid har tilgang til riktig spesialist.

Les mer
Mavera Case

Mavera Connect

På tide å jobbe smartere

Effektiviser arbeidet med en digital kommunikasjonsplattform. Via plattformen kan fullmaktserklæringer, egenerklæringer og spesialisterklærinhger raskt og effektivt deles mellom skadekonsulenten og den forsikrede. I tillegg til en helautomatisert prosess får du også oversikt og strukturerte data.

Les mer
Mavera Connect
Mavera Connect
Mavera Bright

Mavera Bright (Beta)

En hjelpsom robot

Ta skadeoppgjøret til neste nivå ved hjelp av et datadrevet medisinske råd. Det vil gi deg sikrere vurderinger, bedre kvalitet og verdifulle rapporter.

Mavera Bright

Medisinske rådgivere fra ulike fagområder

Vi tilbyr et nettverk med flere enn 250 uavhengige medisinske rådgivere, klare til å vurdere din sak innen 48 timer.
Les mer

En stabil løsning

Føl deg trygg

Vårt kvalitet- og kundeteam sørger for at alt går smidig, støtter og hjelper deg proaktivt når du trenger det.

Dette er viktig

Datasikkerhet er svært viktig for oss og vi har innført prosesser og rammeverk som skal minimere risikoen og sikre at all informasjon håndteres korrekt.

Integrer deg med oss

Vi kan tilby åpent API som gjør det mulig å integrere dine systemer med vår plattform på en smidig måte, slik at du kan jobbe sømløst.

ISO-standard

Vi oppfyller kravene til ISO-standard og kommer snart til å bli sertifisert, slik at du kan føle deg trygg på at alle prosesser som skaper risiko håndteres riktig.

Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?

Mavera Case

  • Tilgang til flere enn 250 medisinske rådgivere

  • Brukervennlig saksbehandlingssystem

  • Koble dine egne medisinske rådgivere til vår plattform

  • Kvalitetssikring

Mavera Connect

Mavera Case alle funksjoner og i tillegg:
  • Dynamiske egenerklæringer

  • Dynamiske spesialisterklæringer

  • Fullmaktshåndtering

  • Den forsikredes «Min side»

Mavera Bright

Mavera Connect alle funksjoner og i tillegg:
  • Automatisk medisinsk rådgivning

  • Intelligent støtte for skadekonsulenter

Vi tilbyr smarte rapporter