Alla har rätt till en rättvis och effektiv personskadereglering

Alla har rätt till en rättvis och effektiv personskadereglering

Så här möjliggör vi välgrundade beslut

Så här möjliggör vi välgrundade beslut

Medical Advisor

En smart plattform

Kommunicera med den försäkrade och medicinska rådgivare samt hantera intyg och fullmakter digitalt för en effektivare personskadereglering.

Läs mer

En medicinsk rådgivare alltid till din tjänst

Vi har ett stort nätverk av specialistläkare inom samtliga områden, redo att ge dig sin bedömning på bara några timmar. Våra läkare är också garanterat opartiska och tilldelas varje ärende slumpmässigt.

Läs mer

Intelligens från 10 års data

Vi har hanterat en enorm mängd ärenden och bedömningar genom åren. Genom den insamlade datan kan vi ge dig smarta rekommendationer och kvalitetskontroller.

Läs mer

”Maveras bedömningsplattform är en välsignelse för skadereglerarens dagliga aktiviteter, den är användarvänlig och enkel att arbeta i. Med Mavera får vi en tydlig översikt över ärendena i ett strukturerat format. Mavera ger inte bara snabb support, de är också hjälpsamma och ständigt öppna för förbättringar.”

Kristina Löthman, Skadereglerare, Moderna

Ytterligare sex bra saker
med Mavera

Smidig kommunikation

Plattformen knyter samman alla intressenter; skadereglerarna, skadelidande och medicinska rådgivare vilket möjliggör ett enkelt informationsutbyte. Det gör hanteringen snabbare och säkrare.

Bara specialister

Våra medicinska rådgivare är specialister och kliniskt aktiva inom sitt område och vi utbildar dem regelbundet inom försäkringsmedicin.

Ständiga förbättringar

Vårt kvalitetsteam arbetar proaktivt för att identifiera avvikelser och förbättra rådgivningen. Detta leder till högre kvalitet och nöjdare kunder.

Helt digitalt

Vi eliminerar papper och läkares oläsliga handstil. Det gör gör all information digitalt läsbar i statistik och rapporter.

Hög säkerhet

Plattformen är byggd med hög säkerhet för varje intressent och ser till att känslig information förblir skyddad.

Anslutningar och API:er

Vi har ett öppet API som möjliggör integrationer mot dina system så att du kan automatisera och optimera fler moment.

Bara att höra av dig till oss