Beslutsstödsystemet för personskador

Hjälper försäkringsbolag till säkra och effektiva skadebeslut

Hjälper försäkringsbolag till säkra och effektiva skadebeslut

Beslutsstödsystemet för personskador.

Används av nordens ledande försäkringsbolag

Chubb logo
If logo

”Sedan vi började använda Mavera DSS har vi minskat antalet gånger vi öppnar ett ärende med 50%. Snabbare handläggningstider, nöjdare kunder och interna effektivitetsförbättringar gör det till en given trippelvinst.”

Oskar Norman, Skadechef, Sensor Försäkring

Personskadereglering är komplicerat. Så komplicerat och känsligt att processen ofta hanteras manuellt: Duktiga medarbetare lägger stor tid och energi på varje ärende. En ineffektiv process, som saknar precision och transparens, utan stöd för datadriven affärsutveckling.

Med stöd av snabba tekniska framsteg och ökad tillgång till data går nu moderna försäkringsbolag in i en ny era av skadereglering. Från bedömning till beslut stödjer Mavera bolagen till en snabbare och säkrare personskadereglering. Utan att förlora den mänskliga kontakten.

Roine Gabrielsson, VD
Mavera, a Verisk business

Används av Nordens ledande försäkringsbolag

If logo
Chubb logo
Tryg logo
AIG logo

”Sedan vi började använda Mavera DSS har vi minskat antalet gånger vi öppnar ett ärende med 50%. Snabbare handläggningstider, nöjdare kunder och interna effektivitetsförbättringar gör det till en given trippelvinst.”

Oskar Norman, Skadechef, Sensor Försäkring

Din resa mot en enastående skadereglering

Följ med mot en ny era av skadereglering. Där teknologi hjälper dig fatta beslut som ökar kundnöjdhet och resultat.
Play Video

Automatiserade processer

Handlägg komplexa ärenden snabbare. Ta bort manuella steg och trösklar i skadeprocessen med strömlinjeformade flöden och tilldelningar. Förbättra beslutsfattandet med automatiskt strukturerade medicinska journaler och den viktigaste informationen synliggjord i en tydlig ärendeöversikt.

Beslutsstöd

Stärk dina skadereglerare med AI-drivna tips och rekommendationer för mer träffsäkra beslut. Öka andelen tjänstemannabedömningar med smart, säkert och relevant beslutstöd.

Verksamhetsinsikter

Se hur du kan sänka dina kostnader samtidigt som du ökar kundvärdet. Optimera prissättning och stöd produktutveckling med insikter från dina skadeärenden samt använd informationen för bättre underwriting och riskanalys.
Nätverk av medicinska rådgivare

Medicinska rådgivare

Vi har Nordens största nätverk av försäkringsmedicinska rådgivare. Varje specialistläkare är handplockad och har genomgått en gedigen träning för att upprätthålla vår höga kvalitet.

Kortare hanteringstider

Hos oss tar det i regel inte mer än 48 timmar för att få medicinsk rådgivning.

Minskade personal- och administrations-kostnader

Vi tar hand om allt administrativt arbete kopplat till rekrytering och ersättning till de medicinska rådgivarna.

Hög kvalitet

Alla våra medicinska rådgivare är kliniskt aktiva och har minst fem års erfarenhet inom sitt område.

Ökat kundförtroende

Att arbeta med oberoende medicinska rådgivare ger dig och dina kunder en extern part som ni båda kan lita på.

Bli en del av nätverket

Vi letar alltid efter nya medicinska rådgivare. Om du är en specialist som vill prova något nytt – kontakta oss så berättar vi mer. Läs mer

Ökad träffsäkerhet

Öka träffsäkerheten och balansera dina utbetalningar med funktionalitet skräddarsydd för personskador.

Reglera fler skador snabbare

Interna studier visas att skadereglerare kan bedöma ärenden 50% snabbare med Mavera DSS.

Strukturerad datainsamling

Få strukturerad data för förbättrade processer och välinformerade beslut.

Stärkt säkerhet

Minimera risken för dataläckor och dyra böter samt skapa enklare revisioner med ett säkert system.

Upptäck ett nytt sätt att reglera skador

Försäkringsbranschen förändras snabbt. Strukturerad data kan nu vara din största konkurrensfördel. Se hur Mavera DSS hjälper dig att ligga steget före.