Uppdatering Konkurrensverket

Under året har vi tyvärr hamnat i en utredning hos Konkurrensverket, vilket många av er säkert redan hört talas om. En annan marknadsaktör har haft synpunkter på att vi i avtalen med våra medicinska rådgivare inkluderat att de inte kan arbeta för konkurrenter samtidigt som de arbetar för oss. 

Tanken bakom detta är inget konstigt: vi vill säkerställa exceptionellt hög kvalitet på den medicinska rådgivning vi levererar till er, våra kunder.  Vi investerar stort i rekrytering och kontinuerlig utbildning av vårt nätverk. Vi lägger stort fokus på kvalitetsgranskning, know-how och utveckling av tjänsteutbudet, vilket tillsammans gör att vi har väldigt nöjda kunder. Det finns ca 30 000 specialistläkare i Sverige. Endast en liten andel av dessa arbetar med oss, men de som gör det lägger vi ned mycket tid och resurser på. Vi har därför svårt att se klagomålet som något annat än en konkurrents försök att dra fördel av vårt gedigna kvalitets- och rekryteringsarbete, och därmed undvika egna kostnader för detta.

Konkurrensreglerna förbjuder inte sådana avtalsbestämmelser i allmänhet. Konkurrensverket har ännu inte tagit ställning i frågan i detta fall och vi ser fram emot en fortsatt god dialog med dem för att möjliggöra en korrekt och rättvis bedömning.