Vi ser fram emot att ge dig en guidad tur av Mavera DSS

Upptäck hur Mavera DSS kan hjälpa dig:

Efter demon är Marko, Palita och Kristofer redo att vägleda dig vidare. De kan hjälpa dig att driva den interna förändringsprocessen, göra ett business case, sätta upp en pilot och svara på frågor från såväl ledning som IT-personal.

För befintliga kunder

För service och support, kontakta er kundansvarige eller nå ut till oss på support@mavera.com.
Har du andra frågor? Mejla oss gärna på info@mavera.com.

Bli en del av gemenskapen.

Anslut dig till några av Europas ledande försäkringsbolag som redan använder Mavera DSS.

If logo
AIG logo
Chubb logo

”Vi valde Mavera eftersom deras lösning automatiserar våra processer och möjliggör oss att fatta mer transparenta beslut. Systemet ger också djupare insikter i skadeprocessen vilket hjälper oss att arbeta mer effektivt."

BERIT HINDHEDE,
SKADECHEF – VESTJYLLAND FORSIKRING