Försäkringsbranschen blir alltmer digital när nya företag dyker upp på marknaden och etablerade företag omdefinierar sina strategier. Inom personskadereglering gör vissa företag stora framsteg, men många ligger fortfarande efter i utvecklingen. Här beskriver vi varför vi anser att det är nödvändigt att digitalisera personskadereglering.

1. En ny generation kunder

Allt eftersom samhället tar nästa steg i digitaliseringen, vänjer sig kunderna vid smartare tjänster. De förväntar sig att kunna göra allt med sina smartphones och att tjänster ska levereras snabbt och transparent. Efter en skada är de inte villiga att börja fylla i pappersformulär eller inte veta vad som händer, utan de förväntar sig en modern digital upplevelse.

2. Nya typer av ärenden

En ökning av komplicerade fall rörande psykiska sjukdomar och nya typer av trafikskador gör regleringen av personskador mer komplicerad. Lägg även till en ökning av antalet bedrägerier så blir det tydligt varför personskadereglerare inte bör lägga tid på manuella uppgifter.

3. Förändrade regelverk

GDPR och andra datasäkerhetsbestämmelser uppdateras ofta och det är inte lätt att alltid hänga med. En manuell process med olika system, filer och papper kan vara tidskrävande och inte kompatibelt nog. Kunder är också mer medvetna om sina rättigheter och vill veta hur du hanterar deras data.

4. Brist på seniora personskadereglerare

Millennials sägs vara The job-hopping generation, och en undersökning visar att 21 % bytte jobb under det senaste året. Med en personal som ofta byter jobb blir det viktigt att inte enbart förlita sig på personalens erfarenhet utan att istället bygga kvalitetsdata. Om du låter en bot spela in dina handlingar, lär den sig processen och visar dig eller din nya kollega hur det har gjorts tusentals gånger tidigare.

Så, vad säger du – är du redo att bli digitaliserad?