Data vs. Erfarenhet

April 6, 2021

By Marko Ahokas

Data vs. Experience

När man läser branschanalyser verkar det som om försäkringsbranschen är medveten om vikten av AI och bättre användning av data för deras framtida erbjudanden. Men ibland känner jag en skepsis från försäkringsbolagen. Det känns som att de inte tror att de behöver det eller inte litar på det.

Inom personskadereglering strävar alla efter rättvisa bedömningar. En skadad person ska få den ersättning de har rätt till; utmaningen är att göra den bedömningen.

När jag pratar med seniora skadespecialister kan man bli fascinerade över hur mycket de kan. Genom många år i branschen och hanteringen av tusentals ärenden har de utvecklat en fantastiskt metod för att betjäna kunder och förutsäga utfallet.

Men är det stabilt och skalbart? Att ha några seniora specialister som kan behandlar alla komplexa ärenden? Att lagra vad som potentiellt kan vara en av företagens viktigaste tillgång, data, i form av erfarenhet hos vissa anställda.

Om en AI-bot kunde läsa miljontals tidigare fall, hitta mönster och resultat för varje situation. Vem skulle du lita mest på, en senior kollega eller AI-bot?

Visst, helt datadrivna bedömningar är långt i framtiden, men jag tror att data kommer bli ett viktigare beslutsunderlag inom personskadereglering tidigare än många tror.

Let’s get digital!

We’ll take you through how an insurance company of the future should operate to create a more efficient and secure process and increase customer engagement.

Download white paper now