Det du söker finns redan – svar till riksdagsledamot Lund Kopparklint (M) om oberoende medicinsk rådgivning

December 14, 2020

By Viktor Norlander

Swedish Riksdag

Riksdagsledamoten Marléne Lund Kopparklint (M) efterlyser i en skriftlig fråga (2020/21:643) till finansmarknadsminister Per Bolund en oberoende och mer objektiv medicinsk rådgivning för personskador som hanteras av försäkringsbolag. Av finansmarknadsministerns svar framgår att lösningen i vart fall inte är mer tillsyn från Finansinspektionen. Vad båda missar är att det som efterfrågas redan finns. Det skriver företrädare för Mavera, Nordens ledande aktör inom oberoende, medicinsk rådgivning.

Det var i november som frågan inkom till finansmarknadsministern. Med hänvisning till tidigare rapporter från Finansinspektionen undrar Marléne Lund Kopparklint ”Hur ämnar statsrådet verka så att den medicinska rådgivningen blir objektiv när det gäller personskador som ska bedömas av försäkringsbolag?” Det riksdagsledamoten efterlyser finns dock redan möjlighet till idag.

För tio år sedan skapades en helt ny typ av intermediär mellan försäkringsbolagen och de medicinska rådgivarna, då fenomenet oberoende medicinsk rådgivning såg dagens ljus. Intermediären, med ett nätverk av oberoende medicinska rådgivare knutna till sig, står som uppdragsgivare. Frågor om eventuellt jäv kan därigenom undvikas – en lösning med en objektiv, oberoende medicinsk rådgivning där rådgivarna inte står i direkt beroendeställning till försäkringsbolagen. Cirka 70% av de medicinska bedömningarna i Sverige sker på detta sätt idag.

Till lösningens fördelar är vidare att intermediären ofta kan tillhandahålla ett mycket större utbud av medicinska rådgivare med olika specialistkompetens än de flesta försäkringsbolag själva skulle kunna ha knutna till sig. Dessutom förenklar det vid behov av att ta in s k second opinions.

Den särskilda tillsyn och kvalitetsgranskning av Finansinspektionen som Marléne Lund Kopparklint efterlyser, görs här istället av intermediären som arbetar kontinuerligt med att säkra kvaliteten, d v s se till att bedömningarna är väl utförda, enhetliga och gjorda utifrån korrekta under­lag. Vidare har de skapat en snabbare process med en digital hantering av förfrågningar.

Vi berättar gärna mer om vilka övriga, möjliga förbättringar vi ser, inte minst inom digitaliseringen som ju Finansinspektionen också framfört synpunkter på. Vill du, kan vi gärna ses och gå igenom hur denna del av branschen fungerar!

Mario Pereira, Founder and Product Director
Roine Gabrielsson, CEO