Anledningen till det kan vara att du saknar behörighet att hantera just den skadetypen, vänd dig till någon av era företagsadministratörer som kan lägga till behörigheten till din användare.