Anledningen till att du inte kan stänga ärendet kan vara att det finns en prövning med status Komplettering begärd. Vänligen besvara kompletteringen med informationen om att du inte behöver ett yttrande längre men att den medicinska rådgivaren ska signera prövningen utan att lämna ett yttrande.