I en förtydligandebegäran är det inte möjligt att inhämta nytt underlag eller ställa nya frågor. Vänligen skapa Nyprövning samma läkare för att få det nytillkomna underlaget bedömt.