Ingen kan ha undgått den enorma effekt som digitaliseringen har haft på vårt samhälle. Ändå finns det ett område inom försäkringsbranschen där den digitala transformationen ännu inte nått sin full potential, nämligen personskaderegleringen. Där är det många processer som fortfarande hanteras manuellt och även rutinärenden skickas på prövning, något som istället skulle kunnas automatiseras med strukturerad data och AI. Vi tror att det finns ett bättre sätt.

Föreställ dig att ett skadeärende såg ut så här:

För att undersöka om en skada har orsakat permanenta besvär skickar skaderegleraren en länk med ett dynamiskt formulär till den skadelidande. Alltså inte en sådan generisk blankett som ofta används idag utan ett smart formulär som är framtaget specifikt mot den skadan och anpassar sig efter svaren.

Den skadelidande öppnar länken, signerar med BankID, besvarar frågorna, signerar igen och inom några minuter får hen ett automatiskt genererat beslut med invaliditetsgrad. Kompensationen betalas ut och ärendet stängs utan någon ytterligare inblandning av varken skadereglerare eller medicinska rådgivare.

Beslutet är baserat på data från tusentals liknande ärenden, mer rättvist och effektivt kan det väll knappast bli. Skadereglerarens arbete skulle förändras när de inte längre behöver hantera rutinärenden. Utan kan istället fokusera på kvalitetsförbättringar och de mer unika eller komplexa ärendena.

Det samma gäller för medicinska rådgivare som även de kan fokusera på de mer komplexa ärendena där de kan använda data som stöd för mer homogena bedömningar. I slutändan skulle det leda till en förbättrad kundupplevelse.

Men vägen dit är lång. För att kunna automatisera något och skapa intelligens måste informationen först digitaliseras i strukturerad form. Alla handskrivna intyg, inscannade dokument och fritextrutor måste bytas ut mot dynamiska formulär och menyval som en dator enkelt kan läsa.

Men misströsta inte. Även resan mot målet kommer att innehålla stora förbättringar mot dagens hantering.

De första stegen

Inom kort lanserar vi ett antal nya funktioner som utgör grunden i den här resan. Vi ska digitalisera hanteringen av beslutsunderlag i strukturerad form.

Det första steget blir att digitalisera kontakten med den skadelidande så att fullmakter, egenintyg och kompletteringar kan hanteras enkelt med BankID och dynamiska formulär. Detta kommer att skapa en mycket modernare användarupplevelse som dessutom möjliggör att kunna följa ärendet via en inloggad del på försäkringsbolagets hemsida.

Parallellt med detta kommer vi arbeta på nästa steg; att digitalisera kontakten med vårdgivarna. Vi ska göra det enkelt och säkert att inhämta journaler och boka ett fysiskt läkarbesök.

För att till exempel inhämta en journal krävs idag en manuell och ineffektiv process med mycket administration och långa handläggningstider. Genom att digitalisera processen kan vi göra den snabbare och minska administrationen. Både den skadelidande och skaderegleraren kommer att tjäna på det.

Med all information digitalt kommer försäkringsbolagen också kunna ta ut detaljerade rapporter för att optimera arbetet och hitta strukturella förbättringsområden.

Ny intelligens

När datavolymerna blivit stora nog kommer nästa steg med en artificiell intelligens att ta form. Hur smart och tillförlitlig AI blir hänger direkt ihop med hur mycket data den har tillgång till.

Till en början kommer systemet kunna varna om en bedömning avviker väldigt mycket från liknande ärenden. I nästa steg kan det ge snabba prognoser på ungefär var bedömningen bör vara. I det sista steget blir den smart nog för att ge bedömningar på enklare ärenden direkt till skaderegleraren eller den skadelidande. Då är vi nära vår vision för framtidens skadereglering.

Vår roll

Mavera har en unik position att göra något riktigt smart då vi arbetar med nästan alla stora försäkringsbolag och hanterar enorma mängder ärenden varje år. Vi kan skapa en central process och samling av kunskap från alla försäkringsbolag. På så sätt bidrar vi till mer rättssäkra och enhetliga bedömningar som gynnar hela branschen.

Delar du vår vision för framtidens skadereglering? Vi vill gärna ha med branschen på resan. Mejla info@mavera.com och berätta vilka funktioner och hinder ni eftersöker.