Här är de viktigaste framtidsfrågorna inom personskadereglering

December 17, 2020

By Viktor Norlander

Digitalisering, Transparens, Kundupplevelse

Digitalisering, transparens och en modern kundupplevelse. De är de viktigaste framtidsfrågorna inom personskadereglering enligt skadereglerarna själva. Det framkommer av en ny undersökning, framtagen av oss.

Hela 78% av de tillfrågade skadereglerarna anser att digitaliseringen är en mycket viktig fråga för branschens

framtid. Det framgår av en enkätundersökning som det svenska insurtechbolaget Mavera nyligen låtit genomföra.

– På Mavera är vi inte förvånade att digitaliseringen ses som den viktigaste framtidsfrågan. Det är ett faktum att en stor del av arbetet fortfarande idag, 2020, sker manuellt och att personskadedelen av försäkringbranschen har halkat efter i den digitala transformationen. Skadereglerarna är ju de som kanske tydligast känner av detta i sin vardag. Däremot är vi förvånade att de inte rankar AI högre, men kanske beror det på en okunskap om alla de möjligheter som AI medför, kommenterar Roine Gabrielsson, vd för Mavera.

Transparens är den näst viktigaste framtidfrågan anser skadehandläggarna. Då avser man bland annat bättre motiverade beslutsunderlag, vilket 69% tycker är mycket viktigt. På tredje plats hamnar en modern kundupplevelse, där 68% av de tillfrågade anger att det är mycket viktigt.

– Att transparens och modern kundupplevelse kom högt var heller ingen överraskning. Det vi ser är en marknad i stark omvandling med ökad kommoditisering, minskad lojalitet, men också nya och annorlunda förväntningar från kunder. Försäkringsbolagen behöver göra sig beredda på att möta en ny typ av kund som förväntar sig en smidigare, modernare, mer digitaliserad kundupplevelse.

Dessutom förväntar de sig mer öppenhet och transparens, vill förstå fattade beslut och vara mer involverade i sitt ärende. Att ställa om för det kommer att vara en ren överlevnadsfråga för försäkringsbolagen, avslutar Roine Gabrielsson.

AI, artificiell intelligens, och behovet att attrahera nya talanger ansågs vara de minst viktiga framtidsfrågorna.

De viktigaste frågorna

Fakta om undersökningen:

Undersökningen genomfördes under perioden 19-27 november 2020. Sammanlagt genomfördes 179 CAWIintervjuer i den aktuella målgruppen bland Nordens ledande försäkringbolag. En av frågorna som ställdes och som redovisas här var ”Hur viktiga skulle du säga nedanstående frågor inför framtiden inom personskaderegleringen?”, där de möjliga svarsalternativen var: mycket viktigt, ganska viktigt, varken eller, ganska oviktigt, helt oviktigt respektive vet inte/ingen uppfattning.

För mer information, vänligen kontakta:

Roine Gabrielsson, vd Mavera, + 46 768 78 69 44, roine.gabrielsson@mavera.com