Idag uppgraderar vi vårt beslutsstödsystem!

February 1, 2022

By Viktor Norlander

Roine Gabrielsson and Johan Larsson

Idag lanserar vi en stor uppgradering av vårt beslutsstödsystem för skadereglering. Uppgraderingens fokus är att förbättra styrning och kontroll för skadechefer och andra beslutsfattare för att optimera skadeprocessen vidare.

Detta förverkligas med ett uppdaterat gränssnitt, en ny funktion för statistik och rapporter, möjlighet att ansluta egna medicinska rådgivare för en enhetlig process samt förenklade API-integrationer.

Detta är en viktig uppdatering i vår resa mot en effektivare och säkrare skadereglering. Men det är också bara första steget, vi har många spännande lanseringar på gång säger Johan Larsson, CPO på Mavera.

I och med uppgraderingen lanserar vi också två olika versioner av Mavera DSS, Essential och Professional för att möta olika kunders behov.