Ledande försäkringsbolag fördjupar sitt samarbete med Mavera

September 1, 2021

By Viktor Norlander

Johan Larsson CTO

Insurtech bolaget Mavera har under de senaste 10 åren erbjudit ett molnbaserat beslutstöd till försäkringsbolag i Europa och nu har ytterligare ett bolag valt att fördjupa samarbetet med Mavera.

Avtalet värt ca 15 miljoner kronor och omfattar en bredare användning av Maveras DSS för effektivare personskadereglering.

Vi är glada över förtroendet och ser det som ett bevis på att vårt beslutstöd verkligen hjälper försäkringsbranschen att digitalisera sin skadereglering. Med ett fördjupat samarbete har vi möjligheter att förkorta kundens hanteringstid markant samtidigt som vi minskar kostnaderna och skapar ökad tillförlitlighet, säger Roine Gabrielsson, VD på Mavera.

Försäkringsbranschen genomgår en digital transformation som kommer att skapa stora möjligheter för dem som agerar klokt och tidigt. Personskadereglering är ett bra exempel på ett område som har mycket att vinna av digitaliseringen som kan lösa många av dagens utmaningar med tidskrävande manuella processer och subjektiva bedömningar.

Genom vårt långa samarbete med ledande försäkringsaktörer har vi lärt oss mycket och samlat värdefull strukturerad data. Vi är väl rustade att hjälpa bolagen ta vara på de möjligheter som ny teknik och artificiell intelligens erbjuder. Vi hoppas att fler bolag följer efter och förnyar sin skadereglering, säger Johan Larsson CTO på Mavera.

För mer information, vänligen kontakta:

Marko Ahokas, VP Sales Mavera
+46 73 332 22 06, marko.ahokas@mavera.com