AI-driven skadereglering

10x snabbare beslut

Stärk dina skadereglerare med AI för att reglera personskador snabbare och med ökad kvalitet.

Det förändrar allt

Att hantera personskador är både svårt och tidskrävande, ofta krävs en genomgång av ett omfattande underlag av journaler. Vanligtvis skickas komplexa ärenden till medicinska rådgivare, vilket kostar både tid och pengar.

Mavera DSS möjliggör skadereglerare att självständigt göra säkra bedömningar. Med hjälp av AI sammanfattar systemet underlaget och ger en tydlig översikt av skadelidandes medicinska historia på bara några sekunder.

Med Mavera DSS kan skadereglerare snabbt avgöra om de kan bedöma ärendet själva, om de behöver fråga en kollega eller medicinsk rådgivare.

Play Video about Mavera DSS video thumbnail

Sammanfattning & översikt

Förstå skadan snabbare

Att snabbt kunna sätta sig in i skadan, dess komplexitet och skadelidandes medicinska bakgrund är ovärderligt för att reglera ärendet eller besluta om hur man ska ta det vidare.

Mavera DSS ger en snabb översikt av ärendet med en sammanfattning, en tidslinje över alla medicinska händelser och lyfter fram de mest relevanta delarna.

Användningsområden

Struktur & navigation

Hitta det du söker

Att skapa en struktur av hundratals sidor med medicinska dokument är mycket tidskrävande, och att hitta specifik information kan vara ännu svårare.

Mavera DSS strukturerar och indexerar automatiskt materialet, och gör det enkelt att hitta specifik information. Systemet identifierar innehållet på varje sida, vilket gör att du kan gå direkt till den relevanta delen.

Med dokumentsökningen kan du hitta förekomster av specifika ord.

Användningsområden

Listor & grafer

Få en helhetsbild av skadan

För komplexa ärenden är det avgörande att få en helhetsbild av skadelidandes hälsa och medicinska historia.

Mavera DSS förenklar denna process med aggregerade listor och grafer av viktig information och hälsomarkörer. Dessa inkluderar rökning, vikt, riskfyllt alkoholbruk, blodtryck, levervärden, PSA-värden (prostatacancer), blodplättar med mera.

Användningsområden

Öka andelen tjänstemannabedömningar

Traditionella försäkringsbolag

Traditionellt förlitar sig försäkringsbolag på sina mest erfarna skadereglerare för att göra tjänstemannabedömningar, främst för att bedömma lägre invaliditetsgrader (upp till 5%) inom ortopedi och handkirurgi. Dessa bedömningar är isolerade och begränsade till specifika ärenden.

Moderna försäkringsbolag

Med Mavera DSS kan skadereglerare göra fler tjänstemannabedömningar, även för ärenden med högre grader av invaliditet och inom fler medicinska områden.

Funktioner

Bedömningsstöd

Låt AI stödja dina beslut

Mavera DSS möjliggör snabbare granskning av medicinska dokument genom att automatiskt sammanfatta och presentera den viktigaste informationen. Det eliminerar de mest tidskrävande delarna, så att skadereglerare kan träffa säkra och effektiva beslut.

Stöd för tjänstemannabedömningar

Minimera behovet av medicinska rådgivare

Ge skadereglerare möjligheten att fatta välgrundade beslut utan att konsultera en medicinsk rådgivare. Checklistan säkerställer att alla nödvändiga delar är inkluderade och lyfter fram eventuell saknad information. När bedömningen är klar dokumenteras den tydligt .