Mavera använder AI från Peltarion för att stärka sitt erbjudande inom insurtech

November 24, 2021

By Viktor Norlander

Roine Gabrielsson CEO at Mavera and Luka Crnkovic-Friis Founder & CEO at Peltarion

Mavera är ett svenskt insurtech-bolag som arbetar för att säkerställa välinformerade, snabba och exakta beslut inom personskadereglering. Företagets molnbaserade beslutsstödsystem ger försäkringsbolag tillgång till aktuell och gedigen information, liksom medicinsk expertis när det krävs. Med AI till sitt förfogande kommer Mavera nu berika sitt erbjudande ytterligare genom att låta deras system utföra snabbare, bredare och mer djuplodande informationsinsamling samtidigt.

Peltarion tillhandahåller en operativ plattform för djupinlärning som möjliggör för domän- och branschexperter att aktivt testa, forma och arbeta med avancerad teknologi, utan att besitta en datavetares kunskaper. Denna brygga mellan kompetenser öppnar dörrar som tidigare varit stängda för många företag, och gör det möjligt att genomföra betydande förbättringar för företag inom alla branscher.

“Avancerad teknik är bara en del av ekvationen. Verkligt värde skapas när domänexperter, snarare än AI-experter, nyttjar tekniken och styr narrativet. Jag är väldigt spänd på att se hur domänexperterna på Mavera genom AI kommer skapa verkligt värde till försäkringsbolag och deras kunder.”
– Luka Crnkovic-Friis, VD & grundare på Peltarion

Om samarbetet

Mavera har tidigare drivit flera AI-initiativ som fokuserat på att utveckla och förbättra processen för personskadereglering. Tillsammans med Peltarion kommer de nu skapa moduler för att exempelvis extrahera strukturerad data från medicinska journaler och annan dokumentation, betygsätta kvaliteten på medicinska bedömningar och förbättra det datadrivna beslutsstödet.

“Jag ser stor potential in det här fördjupade samarbetet. Mavera har lång erfarenhet och stora mängder insamlad data från skadereglering. Peltarion har unik expertis inom AI. Tillsammans tar vi Mavera DSS till nästa nivå.”
– Roine Gabrielsson, VD på Mavera

Om Mavera

Mavera är ett svenskt insurtech-bolag med över tolv års erfarenhet av datainsamling. Vi möjliggör snabb och tillförlitlig personskadereglering. Vårt beslutsstödsystem förbättrar beslutsfattande och affärsrapportering för Europas ledande försäkringsbolag som Chubb, AIG och Folksam.

 

Om Peltarion

Peltarion är en ledande AI-innovatör med huvudkontor i Stockholm. Den första plattformen “Synapse” släpptes 2004, och sedan dess har Peltarion hjälpt företag och organisationer som NASA, Tesla, Dell och Harvard att dra nytta av AI. Peltarions vision är att göra AI tillgängligt och prisvärt för fler människor. Att skapa en plattform där människor kan arbeta med AI utan att behöva en datavetares kunskaper är ett steg mot den visionen. Bland Peltarions kunder finns läkare som bekämpar cancer, biltillverkare som optimerar batterikapacitet, kuratorer som identifierar stämning och känsla i musik och bönder som håller sina skördar säkra. Och möjligheterna att göra mer växer för varje dag. Peltarion.com