Snabb och säker skadereglering

Vårt molnbaserade DSS förbättrar beslutsfattande och rapportering inom personskador.

Mavera DSS – förbättrad skadereglering för alla inblandade

Vårt system förbättrar arbetetsprocessen för alla som hanterar skadeärenden på ett eller annat sätt. Ta reda på hur du kan dra nytta av systemet.

Claims Handler

Skadereglerare

Skaderegleraren erbjuds en översikt, notifikationer och färdiga mallar som hjälper till att ta ärenden snabbare framåt. Denna dagliga användare gynnas även av Decision support som hjälper till att fatta välgrundade beslut.

Claims Manager

Personskadechef

Kan enkelt övervaka skadereglerares arbete och prestation. Instrumentpanelen erbjuder värdefull statistik och rapporter, och möjlighet att studera KPI:er och processoptimering.

Head of Claims

Skadechef

För skadechefen ger dataaggregering ovärderliga insikter och benchmarks som förbättrar rapporteringen och utvecklingen av verksamheten.

Network Coordinator

Medicinsk samordnare

Ges full kontroll över nätverket av medicinska rådgivare. Viktiga funktioner för koordinatorn är möjligheten att se över och följa bland annat onboarding, kompetenser och tillgänglighet.

Medical Advisor

Medicinsk rådgivare

Medicinska rådgivare får inkommande förfrågningar presenterade i en tydlig översikt vilket gör det lättare att göra bedömningar snabbare, utan att kompromissa gällande kvalitet.

Business Development

Business Development

I arbetet med affärsutveckling används data och insikter producerade av systemet för att stärka och utveckla företagets erbjudande och produkter.

Mavera DSS – förbättrad skadehantering för alla inblandade

Vårt system förbättrar arbetetsprocessen för alla som hanterar skadeärenden på ett eller annat sätt. Ta reda på hur du kan dra nytta av systemet.

Få inblick i hur Mavera DSS fungerar

Ta en närmare titt på de fem delar som utgör grundpelarna i systemet; process automation, decision support, performance management, medical advisor management och business development.

Process Automation

Mavera DSS erbjuder ett skräddarsytt hanteringsverktyg för att se över och utreda skadeärenden.

Datadriven överblick

Effektivisera och spara tid med en smart överblick av all viktig information.

Automation

Minimera manuella steg och stötta användaren med notifikationer och färdiga mallar.

Kommunikation

Snabbt och säkert samarbete genom krypterad chatt och dokumentdelning.

Decision Support

Anslutet nätverk av medicinska rådgivare – stöttat av AI

Gör det enklare för skadereglerare att fatta välgrundade beslut tack vare flera prediktionsmodeller för medicinsk funktionsnedsättning, diagnos och behov av medicinsk rådgivning.

Systemet föreslår om ett ärende ska skickas till en medicinsk rådgivare eller behöver extra uppmärksamhet.

Performance Management

Statistik och rapporter för operativ effektivitet & affärsutveckling

Genom att mäta genomströmning, arbetsbelastning och identifiera trender och signaler, kan systemet stötta hanteringen av skadehanteringsteamet.

Det finns även möjlighet att utvärdera de medicinska rådgivarna.

Medical Advisor Management

Få full överblick och kontroll över expertområden och tillgänglighet, oavsett storleken på ditt nätverk av medicinska rådgivare.

Nya medicinska rådgivare onboardas enkelt genom att bli inbjudna till systemet, och de kan även bli utvärderade och betygsatta.

Business Development

Business Development

Fatta smartare beslut genom bättre insikter

Samla data från varje skadeärende och få välstrukturerad statistik och insikter.

Systemet erbjuder benchmarking och trender som stärker beslutsfattande och affärsutveckling.

Vi finns här för dig

Datasäkerhet

Vi arbetar proaktivt med IT-säkerhet och har strikta processer för hantering av känslig information. Vi är också certifierade med ISO 27001.

Tighta integrationer

Genom att integrera Mavera med dina interna system tar du bort manuella steg och minskar riskerna för misstag.

Datainsamling

Med Mavera DSS får du strukturerad data från varje ärende.

Molnbaserat

Det molnbaserade systemet ligger på säkra servrar i EU och håller en driftsäkerhet på 99,8 %.

Stöd genom varje enskilt steg

Stöttar tusentals dagliga användare

Vi har kunder över hela Europa och ett NPS på 71

”Vi får en snabb och säker bedömningsprocess, samtidigt som tjänsten är kostnadseffektiv. Mavera erbjuder en ny och spännande lösning som kommer att underlätta både för oss och för de medicinska rådgivarna”

Henrik Fond, Chef Personskador på
Moderna Försäkringar

”Det känns säkert och värdefullt att ha Maveras stöd när jag fattar beslut åt skadelidande. De hjälper oss att fatta informerade och säkra beslut.”

Hanna Christoffersen, Skadereglerare Personskador
ICA Försäkringar

Vad kan Mavera DSS göra för dig?

Hör av dig och låt oss ta fram ett business case åt dig.

Vi hjälper dig

Marko Ahokas

Marko Ahokas
VP Sales
Marko.ahokas@mavera.com

Kristofer

Kristofer Berg
Key Account Manager
kristofer.berg@mavera.com

Används av