Insurtechbolaget Mavera lanserar idag den digitala lösningen Mavera Connect som innebär att regleringen av personskador blir både enklare och snabbare. Istället för att hantera ärenden manuellt med långa administrativa processer finns nu en lösning. Något som välkomnas av skadereglerare i försäkringsbranschen.

För att hantera ett personskadeärende behöver skaderegleraren en mängd information för varje ärende. Den skadelidande behöver beskriva skadan och olyckstillfället, det kan behövas fullmakter och journaler och allt måste hanteras säkert och effektivt. I dagsläget sker stora del av arbetet manuellt. En alltför stor del tycker bland annat Finansinspektionen, som påpekat behovet av en ökad digitalisering och problemen med långa handläggningstider som följd. För att möta marknadens behov lanserar nu Mavera en ny lösning till sin befintliga beslutstödsplattform.

Mavera Connect är en lösning som samlar all nödvändig information digitalt. Med lösningen ersätts bland annat de PDF-blanketter som idag postas eller e-mejlas till den skadelidande. Istället kan inhämtning av information eller fullmakt ske digitalt via dynamiska webbformulär. Dessa är framtagna tillsammans med expertläkare inom varje område för att innehålla exakt den information som är relevant för bedömning, varken mer eller mindre.

Vi ser Mavera Connect som vårt bidrag till att lösa ett branschgemensamt problem. Här kan vi erbjuda ett tydligt värde både för både försäkringsbolag och den skadelidande. Det ger en modern kundupplevelse och kortare handläggningstid för den skadelidande och bidrar till minskad administration och förenklad hantering för skaderegleraren. Dessutom får försäkringsbolagen tillgång till viktig data som kan användas för tjänstemannabedömningar, säger Roine Gabrielsson, vd på Mavera.

Med Mavera Connect tar Mavera första steget mot vad man på sikt tänker ska bli en helt digitaliserad personskadereglering. Fler lösningar är under utveckling, bland annat med hjälp av spjutspetsteknologi inom AI och maskininlärning, och kommer att lanseras inom den närmaste framtiden.

Konsumenterna är idag med och driver utvecklingen av branschen. Här är det viktigt att vi är beredda att möta upp förväntningarna som de har på sitt försäkringsbolag och att erbjuda en modern kundupplevelse; de förväntar sig full transparens, smarta system och tillgång från alla sorters Dessutom ska det gå snabbt. Vi vet att många av våra kunder, inte minst skadereglerarna, har efterfrågat denna typ av utveckling och är övertygade om att detta är något de kommer att uppskatta och underlätta deras arbete mycket, avslutar Roine Gabrielsson, vd på Mavera.

För mer information, vänligen kontakta:

Roine Gabrielsson, vd Mavera, + 46 768 78 69 44, roine.gabrielsson@mavera.com