Vi jobbar med de smartastetrevligastebästa

Få oberoende medicinsk rådgivning från vårt omfattande nätverk av medicinska specialister från alla områden.

  • Kompetenta medicinska rådgivare – handplockade baserat på erfarenhet och matchning

  • Slumpmässigt tilldelade ärenden – säkerställer en fördomsfri process

  • En gedigen kvalitetsprocess – säkrar väl motiverade bedömningar

Bli en av våra oberoende medicinska rådgivare

Vi letar alltid efter nya medicinska rådgivare. Om du är en specialist som vill prova något nytt – kontakta oss så berättar vi mer.

Anslut till vårt nätverk!

På vilket sätt är Maveras nätverk unikt?

Vi har det största nätverket av oberoende medicinska rådgivare i Europa och det utvidgas kontinuerligt. Vi säkerställer tillgänglighet med flera specialister inom varje område. Vi gör också regelbundna kvalitetskontroller av bedömningarna.

Kortare hanteringstider

Hos oss tar det i regel inte mer än 48 timmar för att få medicinsk rådgivning.

Minskade personal- och administrationskostnader

Vi tar hand om allt administrativt arbete kopplat till rekrytering och ersättning till de medicinska rådgivarna.

Hög kvalitet

Alla våra medicinska rådgivare är kliniskt aktiva och har minst fem års erfarenhet inom sitt område.

Ökat kundförtroende

Att arbeta med oberoende medicinska rådgivare ger dig och dina kunder en extern part som ni båda kan lita på.

Ett system – en process

Systemet gör det enkelt att skicka förfrågningar om medicinska bedömningar. Det skapar en strukturerad och säker process där de medicinska rådgivarna får all information de behöver och vet vilka frågor de ska svara på.

Processen är digital, säker och spårbar för att eliminera misstag och spara tid.

Maveras DSS
Quality assurance

Vi sätter kvalitet i centrum

Vi gör ständiga förbättringar och fokuserar på att leverera en genomgående kvalitativ process. Vårt kvalitetsteam består av erfarna specialister inom personskadereglering, sjuksköterskor och advokater som granskar bedömningar och förfrågningar.

All feedback och avvikelser vi mottar undersöks, adresseras och samlas för att kontinuerligt utveckla och minimera risken för att det ska återkomma.

Säker datahantering

Vi arbetar proaktivt med informationssäkerhet och skyddar informationen mot cybersäkerhetshot. Vi begränsar all personlig data till säkra servrar inom EU/EES.

Vi har strikta processer för känsliga uppgifter och är licensierade enligt ISO 27001.

Läs mer
Mavera ISO Certificate

Ska vi visa hur det funkar

Boka ett onlinemöte så tar vi fram ett förslag

Boka ett möte