Vi har fått äran att tala på Personskadeseminariet. Med avstamp i hur pandemin har accelererat behovet av digitalisering kommer Mario Pereira berätta om de digitala lösningar han tror kommer att vara nödvändiga för att erbjuda en rättvis och konkurrenskraftig personskadereglering framöver.

Beskrivning från arrangören

Mötesplatsen för dig som arbetar med personskadeförsäkringar

Personskadeseminariet är sedan 1999 mötesplatsen för dig som arbetar med personskadeförsäkringar och vill uppdatera dig inom med det senaste inom området. I år hålls seminariet online så att du kan kompetensutveckla dig bekvämt och tryggt. Seminariet tar en närmare titt på hur coronapandemins följder har påverkat oss. Hur har den fysiska distanseringen befolkningen ombads följa påverkat samhället? Har den psykiska ohälsan ökat hos befolkningen? Seminariet kommer även att belysa hur Högsta domstolen arbetar med rättsfall. Hur är gången och vad sker i det olika stegen?

Läs mer och anmäl er här