Mavera grundades är 2008 av Mario Pereira på en övertygelse om att alla har rätt till en effektiv och rättvis personskadereglering. Vid den tiden arbetade han som skadereglerare men med en bakgrund inom IT såg han snabbt hur momenten kunde hanteras snabbare och mer pålitligt.

För att kunna arbeta heltid på sin idé sa Mario upp sig från jobbet och startade Mavera. Ett hårt arbete följde tills han hittade en säker och effektiv lösning med ett anpassat beslutsstödsystem och nätverk av oberoende medicinska rådgivare.

Det första genombrottet kom när han presenterade sin idé för Svensk Försäkring som delade hans vision. Det gav honom självförtroendet att rekrytera sina första kollegor, börja bygga systemet och ansluta de första medicinska rådgivarna. 2010 började det första försäkringsbolaget använda tjänsten och sedan dess har bolaget bara vuxit.

Mavera idag

Idag är Mavera den ledande aktören av beslutsstöd för personskadereglering. Bland våra kunder återfinns ledande försäkringsbolag, juridiska ombud och myndigheter som genom vårt system får tillgång till information, data och medicinsk rådgivning, samlat på en plats.

Vi växer stadigt varje år, uppdaterar vårt DSS och introducerar det för nya marknader och kunder.