Det finns ett smartare sätt

Vi erbjuder en onlinelösning för smartare personskadereglering. Automatisera era processer med data, maskininlärning och oberoende medicinsk rådgivning.

Mavera Case

Mavera Case

Låt våra medicinska rådgivare ta en titt på ditt ärende

Få tillgång till vårt nätverk med över 250 medicinska rådgivare och hantera era ärenden smidigt och effektivt.

Vi förkortar handläggningstiden, sänker personal- och administrationskostnader och ser till så att ni alltid har rätt specialist tillgänglig.

Läs mer
Mavera Case

Mavera Connect

Dags att arbeta smartare

Effektivisera arbetet med en digital kommunikationsplattform mellan skaderegleraren och den skadelidande där fullmakter, egenintyg och invaliditetsintyg delas snabbt och säkert.

Det ger en automatiserad process med insyn och strukturerad data.

Läs mer
Mavera Connect
Mavera Connect
Mavera Bright

Mavera Bright (Beta)

En vänlig robot

Ta det till nästa nivå och stöd er skadereglering med data-drivna medicinska råd. Det ger säkrare beslut, ökad kvalitet och värdefulla rapporter.

Mavera Bright

Medicinska rådgivare från varje område

Vi tillhandahåller ett nätverk på över 250 oberoende medicinska rådgivare, redo att hantera era ärende innom 48 timmar.
Läs mer

En stabil lösning

Du kan vara trygg

Vårt kvalitet- och kundteam ser till så att allt flyter och stödjer er proaktivt och hjälper till om det behövs.

Det här är viktigt

Vi tar datasäkerhet på största allvar och har processer och ramverk på plats för att minimera risker och säkerställa att all information hanteras korrekt.

Välkommen att integrera med oss

Vi har öppna API:er för smidiga integrationer mot era system så att ni kan arbeta sömlöst.

ISO standard

Vi uppfyller kraven för ISO standard och kommer snart vara certifierade, så ni kan vara trygga i att alla kritiska processer hanteras rätt.

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Mavera Case

  • Tillgång till över 250 medicinska rådgivare

  • Lättanvänt ärendehanteringssystem

  • Anslut era egna medicinska rådgivare till vår plattform

  • Kvalitetssäkring

Mavera Connect

Alla funktioner från Mavera Case och:
  • Dynamiska egenintyg

  • Dynamiska invaliditetsintyg

  • Fullmaktshantering

  • Den försäkrades “Min sida”

Mavera Bright

Alla funktioner från Mavera Connect och:
  • Automatisk medicinsk rådgivning

  • Intelligent stöd för skadereglerare

Vi erbjuder även skräddarsydda rapporter