Medical Advisor
Mavera Case

Oberoende medicinsk rådgivning

Mavera Case ger er tillgång till vårt stora nätverk av oberoende medicinska rådgivare, redo att snabbt ge er medicinska bedömningar. Alla våra medicinska rådgivare är specialister inom sina områden och utbildas regelbundet i försäkringsmedicin. Läs mer om vårt nätverk av rådgivare här.

Ni får även tillgång till vår bedömningsplattform för enkel och digital ärendehantering med värdefull statistik.

Medical Advisor

Mavera Case ger er:

N—01
Snabbare hanteringsvändor

Vanligvis kan det ta upp till två veckor att få medicinsk rådgivning, vi gör det på två dagar. Det ger er färre ärenden öppna samtidigt, nöjdare kunder och minskad dröjsmålsränta.

N—02
Minskade personal och administrations kostnader

Vi rekryterar och hanterar all administration och kompensation för de medicinska rådgivarna. Vi utbildar även dem och ser till så att de håller sig uppdaterade inom försäkringsmedicin.

N—03
Rätt specialist – varje gång

Vårt nätverk av rådgivare innefattar fler än 50 specialistområden. Vi garanterar att ni alltid har en medicinsk rådgivare redo för era ärenden, så ni slipper oroa er för de årliga topparna och överlappande semestrar.

N—04
Värdefull statistik

Plattformen ger er insikter om användningen så ni kan identifiera trender och fatta bättre beslut. Ni kan också beställa enklare skräddarsydda rapporter för djupare analyser.

N—05
Ökat kundförtroende

Att låta en extern part göra era medicinska bedömningar ökar förtroendet mot era kunder som kan vara helt säkra på att de hanteras objektivt och oberoende.

Medicinsk rådgivning – på vårt sätt

När en skadereglerare hanterar ett personskadeärende behöver de ibland en läkares bedömning, det är det som kallas medicinsk rådgivning.

Den medicinska rådgivaren hjälper skaderegleraren genom att svara på frågor och analysera underlag för att förstå den skadelidandes skada, sjukdom eller funktion.

Den medicinska rådgivaren fattar aldrig några beslut, dess roll är bara att stötta skaderegleraren som fattar besluten. Det är avgörande att den medicinska rådgivaren är oberoende och objektiv mot alla parter och ärenden.

Man kan säga att försäkringsmedicin är en vetenskap som befinner sig i gränslandet mellan medicin och juridik. Den medicinska rådgivaren granskar och bedömer varje ärende och ger sin objektiva rekommendation. Det är därför viktigt att rådgivaren både är specialist inom det specifika medicinska området samt har god kunskap inom försäkringsmedicin.

Maveras roll är att koppla samman försäkringsbolaget med den mest lämpade medicinska rådgivaren och att se till så att alla förfrågningar och bedömningar håller god kvalitet. Vi utbildar och kompenserar alla rådgivare och fungerar som en bro mellan dem och försäkringsbolaget där vi ser till att de aldrig gynnar ett bolag och alltid förblir oberoende.

Det är viktigt att förstå att Mavera aldrig gör några bedömningar eller påverkar läkarna, bedömningarna ska bara baseras på rådgivarens expertis. Att låta rådgivningarna göras genom Mavera blir en garanti för att bedömningarna alltid görs oberoende och med hög kvalitet.

Mavera Plattform

En praktisk plattfrom

Mavera Case gör det enkelt att skicka era ärenden på medicinsk rådgivning. Hela processen är digital och säker för att eliminera misstag och spara tid. Plattformen hjälper er också skaderegleraren att hålla koll på arbetet och ger dem en strukturerad överblick, smidiga notifikationer och rapporter.

Mavera Plattform

Kvalitet är viktigt för oss

Vi tror på hög kvalitet och ständiga förbättringar. För att säkerställa att varje ärende hanteras enligt vår högt satta standard har vi:

  • Slumpmässiga kontroller av ärenden och bedömningar
  • Automatisk matchning mellan varje ärende och den bäst lämpade medicinska rådgivaren
  • Feedback och avvikelser vi tar emot utreds, hanteras och samlas för att hela tiden utvecklas, öka kvalitén och minimera risken för det att det ska upprepas
Man looking at data cabinet

Säker datahantering

Vi arbetar proaktivt med datasäkerhet och skyddar informationen från angrepp. Vi begränsar all personlig data till säkra servrar innom EU/ESS.

All tillgång till vår plattform kräver minst tvåstegsverifiering. Givetvis följer våra tjänster GDPR.

Man looking at data cabinet

Vill du veta mer?

Vi berättar gärna hur ni kommer igång med att skicka ärenden till våra rådgivare.

  • Behovsanalys

  • Produktgenomgång

  • Offert

Viktor Norlander och Marko Ahokas

Marko Ahokas VP Sales
marko.ahokas@mavera.com

Viktor Norlander Marketing Manager
viktor.norlander@mavera.com

Fyll i dina uppgifter