Mavera Connect

Effektiv informationsinsamling

För att hantera ett personskadeärende behöver skaderegleraren en mängd information för varje ärende. Den skadelidande behöver beskriva skadan och olyckstillfället, man kan behöva journaler, polisrapporter och ibland även skicka personen till en läkare för undersökning.

Mavera Connect finns till för att samla all denna information smart och effektivt. Tiden med blanketter och generella formulär är i det förgångna, vi välkomnar digital kommunikation och dynamiska formulär. Era kunder kommer att tacka er.

Dynamiska egenintyg

Ni måste få rätt information från den skadelidande på ett effektivt och kundvänligt vis. Därför har vi tillsammans med våra medicinska specialister tagit fram smarta dynamiska formulär, unika för varje typ av skada.

Skicka bara en länk till den skadelidande där de kan signera med BankID och fylla i formuläret digitalt. Det ger er bättre svar (eftersom vi ställer specifika frågor), snabbare svarstider och en modern kundupplevelse.

Fullmakter

För att samla in information som journaler och polisrapporter behöver ni ha tillstånd från den skadelidande. Därför har vi tagit fram ett smidigt verktyg där den skadelidande kan signera sin fullmakt digitalt. Effektivt, säkert och kundvänligt.

Letters of authorisation
Letters of authorisation
Mavera My Page

“Min sida”

Era kunder vill veta vad som händer i sina ärenden och förstå helheten. Genom att bädda in vår “Min Sida”-modul på er hemsida kan kunderna logga in och se vilken information som delas, spåra sitt ärende och lägga till ytterligare information. Det ökar transparensen och minskar antalet “hur-går-det-samtal”.

Mavera My Page

Strukturerad data

Då Mavera Connect digitaliserar all information i strukturerade fält och listor får ni en fullständig överblick så att ni kan optimera arbetet och förankra era beslut i data.

Structured Data
Structured Data

Våra nästa steg

Vår vision med Mavera Connect är att det ska koppla samman försäkringsbolaget med alla viktiga intressenter och möjliggöra snabbt och säkert informationsutbyte dem emellan. Vi arbetar därför med myndigheter och vårdgivare för att möjliggöra digital delning av journaler, polisrapporter och tidsbokningar.

Kontakta oss och kom igång