Nyhet!

I Oktober 2020 lanserade vi den första versionen av Mavera Connect som nästa steg mot en helt digital skadereglering.

För att hantera ett personskadeärende behöver skaderegleraren en mängd information för varje ärende. Den skadelidande behöver beskriva skadan och olyckstillfället, det kan behövas fullmakter och journaler och allt måste hanteras säkert och effektivt.

Mavera Connect finns till för att samla all denna information smart och effektivt. Tiden med generella blanketter och skannade dokument är i det förgångna, vi välkomnar digital kommunikation och smarta formulär. Era kunder kommer att tacka er.

Världen har förändrats

En ny typ av försäkringskunder

 • De har samma förväntningar på sitt försäkringsbolag som på sin internetbank eller streamingtjänst
 • Googlar sina åkommor, sätter egna diagnoser och kan enkelt komma i kontakt med människor i liknande situationer
 • Kräver full transparens, smarta system och tillgång från alla enheter

Vi måste sluta skicka ut manuella blanketter

 • En stor del av korrespondensen vid reglering av personskada sker fortfarande traditionellt med post, telefon och email
 • Blanketter med fritext uppmuntrar den skadadelidande att beskriva besvär som inte är relevanta för bedömning
 • Handskrivna – svåra att läsa, omöjliga att hämta strukturerad data ifrån
 • Processen är tidskrävande och omodern – kundupplevelsen blir lidande
 • Mycket tid läggs på administration, bevakningar, ladda upp dokument etc

Dags för smarta webbformulär

För smidigare hantering av egenintyg, invaliditetsintyg, kompletteringar och basupplysningar.

N—01
Enkelt att tyda och snabbt att överblicka

Arbetet ska vara att fatta beslut, inte att tyda underlaget.

N—02
Endast relevant information

Formulären är framtagna tillsammans med expertläkare inom varje område för att innehålla exakt den information som är relevant för bedömning.

N—03
Effektiv kommunikation
Formulären delas smidigt med sms eller email.
N—04
Modern kundupplevelse

Den försäkrade kan enkelt fylla i formuläret från mobil, dator eller tablet – precis som de vill ha det.

N—05
Bätte data

Insamlad data skapar ett enhetligt beslutstöd för tjänstemannabedömning baserad på analys.

N—06
Minskad administration

Spara tid med automatiska påminnelser och bevakningar.

Digital signering av fullmakter

Låt era kunder enkelt signera fullmakter och andra dokument med BankID.

Mobil med BankID

Så funkar det

Skaderegleraren väljer vilken typ av fullmakt eller intyg som ska hämtas in och ett formulär genereras automatiskt.

Skaderegleraren skickar en länk till den skadelidande via email eller sms.

Den skadelidande identifierar sig med BankID och fyller i formuläret online.

Skaderegleraren får tillbaka den efterfrågade informationen på direkten och kan utreda ärendet.

Funktioner

 • Säkerhet med BankID

 • Egen- och invaliditetsintyg anpassade efter skada och besvär
 • Automatiska påminnelser och bevakningar

 • Möjlighet att ändra språk

 • Grunddata automatiskt ifyllt

 • Dynamiska – anpassar sig efter tidigare svar

Mavera Connect
Mavera Connect
Mavera Statistics

Bättre data, bättre beslut

 • Genom att digitalisera kommunikationen samlas värdefull data och statistik
 • Med data skapas en kollektiv erfarenhet så att beslut kan fattas mer homogent och den enskilde reglerarens erfarenhet blir mindre viktig
 • Fatta data-drivna beslut för till exempel policys, priser, planering och rapportering
Mavera Statistics

Vill du veta mer

Vi hjälper dig gärna undersöka hur Mavera Connect kan förändra era processer.

 • Behovsanalys

 • Produktgenomgång

 • Offert

Viktor Norlander och Marko Ahokas

Marko Ahokas VP Sales
marko.ahokas@mavera.com

Viktor Norlander Marketing Manager
viktor.norlander@mavera.com

Fyll i dina uppgifter

Vi har bara börjat

Vi kommer att fortsätta utveckla Maveras bedömningsplattform och avser släppa stöd för bland annat:

 • Digital journalinhämtning
 • ”Track my claim”
 • Automatiska bedömningar