Vad är Mavera DSS?

En molnbaserad plattform för reglering av personskador

Processautomatisering som gör skillnad

Tänk dig en värld där tidskrävande och manuella processer är ett minne blott. Med Mavera DSS, snabbar vi upp din hanteringstid markant, vilket frigör tid för det som verkligen räknas - dina kunder.

Intelligent beslutsstöd för skadereglerare

Vårt AI-baserade beslutsstöd kombinerar teknisk snabbhet och precision med mänsklig medicinsk expertis. Resultatet? Snabbare, säkrare beslut som du kan lita på.

Insikter som driver verksamheten framåt

Förvandla komplexa data från personskadeärenden till kristallklara insikter. Med Mavera DSS, blir varje datapunkt en värdefull resurs i din strategiska planering och lönsamhet.

Få funktionerna ditt skadesystem saknar

Integration är smidigt. Mavera DSS förstärker ditt befintliga skadesystem med avancerad funktionalitet för både skadereglering och djupgående analys.

Ärendehantering

Upplev hur vår plattform transformerar din skadeprocess. Vi förenklar och påskyndar ärendehanteringen, vilket resulterar i kortare handläggningstider och högre kundnöjdhet.

Bedömningsstöd

Låt vår AI göra det tunga arbetet. Med avancerad teknologi som sammanfattar medicinska dokument, kan dina bedömningar bli både snabbare och mer precisa.

Hantering av medicinska nätverk

Optimera ditt arbete med medicinsk rådgivning. Vår plattform skapar förutsättningarna för tillförlitliga bedömningar på rekordtid.

Resultatstyrning

Få datan du behöver för strategisk planering och affärsutveckling. Vår plattform erbjuder detaljerade insikter som tar ditt företag framåt.

Mänsklig kontakt i en digital värld

Vi tror på balansen mellan teknologi och mänsklig kontakt. Mavera DSS ersätter inte empati och expertis – det förstärker dem. Genom att automatisera rutinuppgifter, ger vi ditt team mer tid att engagera sig med kunderna på en djupare och mer meningsfull nivå.

Datainsamling för kontinuerlig förbättring

Varje ärende blir en lärdom. Mavera DSS samlar och analyserar data för att ständigt förbättra både ditt företag och våra algoritmer. Det är ett partnerskap som växer med varje steg.

Säkerhet du kan lita på

Din data är säker hos oss. Vi erbjuder exceptionellt skydd för dina och dina kunders känsliga uppgifter, med strikt kryptering och säkerhetsprotokoll, i enlighet med vår ISO 27001-certifiering.

GDPR-kompatibilitet för din trygghet

Vår plattform är skapad med din verksamhets integritet i åtankeMavera DSS möjliggör fullständig GDPR-efterlevnadvilket stärker ditt åtagande att skydda kunddata.

Läs mer

How Mavera DSS strengthens the claims handlers' capabilities

Let's look at how Mavera Decision Support System (DSS) can enhance the accuracy and efficiency of personal injury claims handlers.

How AI will make "simple" claims even simpler

Many insurers across Europe use the skills and experience of their claims handlers to settle simpler claims themselves, without the involvement of medical experts. This is what we call “desktop assessments”. And in many markets, this kind of evaluations are on the rise. Why?

Maximizing efficiency in claims with intelligent document processing

Evaluating personal injury claims can be complex and time-consuming, particularly when they come with hundreds of pages of medical records the claims handler must read to understand the details of a case. This is where IDP technology comes in.