Medicinsk rådgivning on demand

Upptäck Nordens största nätverk av försäkringsmedicinska rådgivare. Förvissa dig om att du alltid har en certifierad specialistläkare redo för dina ärenden.

Snabb återkoppling

Vi besvarar ditt ärende som standard inom 48 timmar.

Lägre administrativa kostnader

Låt oss hantera allt från rekrytering och utbildning till läkarersättning. Minska dina administrativa sysslor.

Expertis på alla områden

Med bredd inom de vanligaste områdena och djupgående expertis inom nischade områden, garanterar vi en bedömning av högsta kvalitet vid varje tillfälle.

Hög säkerhet

Kommunicera enkelt och tryggt med våra läkare genom vårt ärendehanteringssystem.

Så funkar det

Rekrytering

Varje rådgivare vi anlitar uppfyller våra stränga krav och är kliniskt aktiva med minst fem års erfarenhet inom sitt specialområde.

Utbildning

Nya rådgivare tränas noggrant inom försäkringsmedicin och får en mentor under den initiala fasen.

Säker och smidig ärendehantering

Skaderegleraren kan enkelt lägga upp och tilldela ärenden, eller låta vårt system auto-matcha det till bäst lämpad rådgivare.

Läkarens bedömning

All nödvändig dokumentation levereras säkert och med hjälp av AI skapas en tydlig översikt. Läkaren kan enkelt interagera med skaderegleraren vid behov.

Kvalitet och effektivitet

Vårt dedikerade kvalitetsteam gör regelbundna stickprover och säkerställer att alla bedömningar görs effektivt och med hög kvalitet.

Play Video

Tänk om du kunde få tillgång till medicinska rådgivare från samtliga specialistområden utan att behöva tänka på rekrytering och utbildning. Låt vår skadespecialist Acyif Kassam visa dig hur det är möjligt.

Analysera och optimera

Vilken skadereglerare skickar flest ärenden för bedömning? Vilken skadetyp är vanligast förekommande? Vem får flest följdfrågor från läkarna? Systemet ger dig tydliga insikter av din skaderegleringsprocess för uppföljning och optimering av din verksamhet.

Helhetslösning eller hybrid

Välj mellan en helhetslösning eller en kombination av era interna medicinska rådgivare och vårt nätverk.

Helhetslösning: Kapa administrativa kostnader och överlåt hela ansvaret för medicinsk rådgivning till oss.

Hybridlösning: Komplettera era interna medicinska rådgivare med vårt nätverk vid behov av kompetens inom enskilda specialistområden eller under perioder av hög arbetsbelastning. Administrera dina egna läkare i Mavera DSS för en säker och enhetlig process och samlad statistik.

Hur kan vi hjälpa dig?

Våra medicinska rådgivare är erfarna och certifierade utbildade att skriva bedömningar inom flera områden.
Bedömningstyper
Försäkringstyper

Läs mer

How Mavera DSS strengthens the claims handlers' capabilities

Let’s look at how Mavera Decision Support System (DSS) can enhance the accuracy and efficiency of personal injury claims handlers.

Everything you must know about Mavera's network of medical advisors

Every insurer needs affiliated medical advisors to cover every injury. Mavera offers medical advisors from every medical specialty. In this article, I will take you through everything you need to know about our network of medical advisors.

Structured medical assessments for more efficient claims management — our learnings

In this article, we discuss the challenges we've seen our customers have with medical assessments customers and how Mavera can solve many of them.