Resultatstyrning

Fatta bättre beslut

Skadereglering är fönstret till din försäkringsverksamhet, en möjlighet att lära känna dina kunder och produkter samt göra stora effektiviseringsvinster. Mavera DSS öppnar upp processerna och ger dig tydliga insikter.

Datadrivna beslut

Mavera DSS ger er djupa, handlingsbara insikter om organisationens arbete. Använd denna värdefulla data för att fatta välgrundade beslut som förbättrar både processer och resultat.

Operationell effektivitet

Förbättra effektiviteten i din organisation. Mavera DSS levererar viktiga prestandamått? och skräddarsydda rapporter, vilket optimerar tid och resursallokering.

Prestationsoptimering

Övervaka och utveckla dina skadehandläggares och medicinska rådgivares arbete. Mavera DSS gör det möjligt att hantera både team- och individprestanda, vilket främjar produktivitet och identifierar möjligheter för ytterligare utbildning och utveckling.

Strategisk affärsplanering

Dra nytta av strategiska insikter från Mavera DSS för att stödja långsiktig planering. Använd dessa insikter för att styra resursfördelning och prioriteringar, vilket möjliggör en snabb anpassning till förändringar på marknaden eller inom organisationen.

Verksamhetsinsikter

Få en omfattande överblick över företagets produktivitet med viktiga mått som:

  • Bedömningsfrekvens efter skadetyp
  • Invaliditetsbedömningar per medicinskt specialistområde
  • Volym av bedömningar inom varje medicinsk specialitet

Teamets prestanda

Hur effektivt är ditt skadeteam? Med Mavera DSS får du en detaljerad översikt över viktiga prestationsmått, inklusive:

  • Andelen bedömningar som resulterar i en invaliditetsgrad över 5 % per skadereglerare
  • Genomsnittlig tid för att slutföra en bedömning
  • Antal förfrågningar om ytterligare information per skadereglerare
  • Totalt antal bedömningar per skadereglerare

Prestation för medicinska rådgivare

Planera för framtida behov och identifiera dina mest effektiva medicinska rådgivare med fokus på deras snabbhet och noggrannhet i bedömningarna.

Vårdgivares prestanda inom sjukvårdsförsäkring

Förstå vilka vårdgivare som har högst godkännandegrad och vilka som tenderar att föreslå onödiga behandlingar.

Visuell data för direkta åtgärder

Dashboards för snabba ögonblickbilder

Mavera DSS erbjuder snabb tillgång till statistik med dashboards anpassade för både skadechefen och skadereglerarna, vilket ger direkta insikter om ditt arbete.

Skräddarsydda Power BI-rapporter för strategiska insikter

Maximera din effektivitet med anpassade Power BI-rapporter. Dessa rapporter ger fördjupad förståelse för både teamets och verksamhetens arbete över tid, vilket säkerställer optimal användning av resurser.

Läs mer

Optimize the claims process with performance dashboards

Data in Mavera DSS enables performance management for optimizations and better time and cost allocations.

Euro Accident gains new insights with Mavera DSS Professional Edition

"Mavera’s network and system make a well-oiled machine. We know the communication between the medical advisors and our claims handlers are handled in a compliant way, which is of great comfort for us to know."

Staying competitive as claims get digital

Innovations in insurance are coming at lightning speed. New technology and startups are emerging. We’re all aware of digitalization.

The future will have winners and losers. And to win the race, companies need to act now.