Ärendehantering

Accelerera din skadereglering

Ställ dig följande fråga: Hur skulle det vara om varje del av skaderegleringsprocessen flöt ihop sömlöst? Med Mavera DSS, blir det verklighet. Vi förenar alla inblandade på en och samma plattform och banar väg för en smidig, enhetlig hantering, som ökar effektiviteten i varje steg.

Optimerade processer

Upplev hur Mavera DSS automatiserar manuella arbetsmoment, så att du kan lägga din värdefulla tid på det som betyder mest, kunderna.

Full spårbarhet

Varje meddelande, varje dokument, varje beslut - allt hanteras och loggas inom systemet. Det ger dig en klar revisionslogg och ovärderlig data för fortsatt optimering.

Förbättrat samarbete

Skadereglering är en lagsport. Med Mavera DSS blir samarbetet smidigare. Dela ärenden enkelt, få åsikter från kollegor eller medicinska rådgivare och höj kvaliteten på dina tjänstemannabedömningar.

Tydliga processer minskar riskerna

Ersätt osäkra manuella processer med Mavera DSS:s systematiska metod. Om en skadereglerare är frånvarande, kan en kollega enkelt och säkert ta över ärendet, vilket säkerställer en oavbruten och högkvalitativ hantering.

Anpassade verktyg för varje roll i ditt team

Med Mavera DSS är varje användares upplevelse unikt skräddarsydd. Vi erbjuder specialanpassade arbetsytor och åtkomsträttigheter för varje specifik roll, vilket säkerställer att varje medlem i ditt team har precis de verktyg och den information som behövs för att utföra arbetet effektivt.

Skaderegleraren: effektivitet och precision i varje steg

Som skadereglerare i Mavera DSS kan du hantera ärenden med lätthet, utföra noggranna tjänstemannabedömningar, och vid behov, involvera en medicinsk rådgivare för ytterligare stöd. Varje funktion är utformad för att göra ditt arbete smidigare och mer exakt.

Skadechefen: översikt och insikt för bättre beslut

För skadechefer förvandlar Mavera DSS stora datamängder till värdefulla insikter. Få en helhetsbild av verksamheten och identifiera områden där förbättringar kan göras. Vår plattform ger dig de verktyg du behöver för att fatta informerade beslut som driver verksamheten framåt.

Den medicinska rådgivaren: snabbhet och klarhet i varje bedömning

Som medicinsk rådgivare i Mavera DSS får du ett strömlinjeformat arbetsflöde. Ta emot och bedöm ärenden snabbare än någonsin tidigare och leverera välstrukturerade bedömningsrapporter. Vårt system är designat för att du ska kunna maximera din expertis

Kvalitetsteamet: proaktivitet i kvalitetskontrollen

För ett kvalitetsteam innebär Mavera DSS en värld av effektivitet. Systemet identifierar och tilldelar ärenden med misstänkta avvikelser automatiskt, vilket möjliggör snabb granskning och godkännande. Denna proaktivitet säkerställer att kvaliteten alltid är i toppklass.

Medicinsk samordnare: helhetskontroll över läkarna

Som medicinsk samordnare ger Mavera DSS dig en oöverträffad överblick och kontroll. Övervaka enkelt tillgängligheten och kvaliteten hos dina medicinska rådgivare . Vårt system är utformat för att ge dig den information och de verktyg du behöver för att effektivt koordinera och optimera teamets insatser.

Kommunikation som bygger broar

Vår meddelandefunktion i Mavera DSS underlättar tydligt och effektivt samarbete. Dedikerade chattar för varje ärende håller alla inblandade uppdaterade om de senaste händelserna.

Låt inget ärende falla mellan stolarna

Genom Mavera DSS:s intelligenta tilldelningssystem säkerställs att varje ärende får den uppmärksamhet det förtjänar. Systemet övervakar varje ärendes framsteg och ser till att rätt användare är ansvarig för rätt ärende, vilket ger en tydlig översikt över processen.

Få notiser och påminnelser när du behöver

Each claim follows a structured process with expected next steps. Mavera DSS organizes your claims based on their status, and sends email notifications prompting action. Set a claim for monitoring to receive notifications after a designated period.

Förebygg problem innan de uppstår

Mavera DSS upptäcker och markerar eventuella avvikelser och varnar omgående kvalitetsteamet för snabb granskning.

Dokumenthantering som som underlättar din dag

Vårt intelligenta dokumentbibliotek gör mer än att bara lagra – det organiserar och kategoriserar dokumenten åt dig. Snabb åtkomst till viktig information som dokumenttyp, sidantal och skapelsedatum gör dokumenthanteringen mer effektiv och användarvänlig.

Skapa förtroende med transparenta rapporter

Generera rapporter som tydligt förklarar bedömningsprocessen och beslutsunderlagen. På det sättet ökar transparensen och kundrelationerna stärks.

Konsekvent kvalitet med enhetliga mallar

Standardiserade mallar och frågetyper i Mavera DSS garanterar en enhetlig och effektiv bedömningsprocess. Systemet stödjer viktiga arbetsflöden och rutiner som exempelvis hantering av jäv och second opinions.

Läs mer

How Mavera DSS strengthens the claims handlers' capabilities

Let's look at how Mavera Decision Support System (DSS) can enhance the accuracy and efficiency of personal injury claims handlers.

Everything you must know about Mavera's network of medical advisors

Every insurer needs affiliated medical advisors to cover every injury. Mavera offers medical advisors from every medical specialty. In this article, I will take you through everything you need to know about our network of medical advisors.

Structured medical assessments for more efficient claims management — our learnings

In this article, we discuss the challenges we've seen our customers have with medical assessments customers and how Mavera can solve many of them.