Hantering av medicinska nätverk

Optimera den medicinska rådgivningen

Få kontroll över ditt medicinska nätverk och upplev en smidigare process för medicinsk rådgivning. Vårt system automatiserar matchningen av ärenden med den mest lämpliga medicinska rådgivaren och effektiviserar hanteringen.

Smidiga arbetsflöden

Sluta skicka ärenden fram och tillbaka. Vår plattform underlättar för dig att snabbt hitta och samarbeta med tillgängliga medicinska rådgivare, vilket frigör värdefull tid och resurser.

Kostnadsbesparingar

Du uppnår märkbara kostnadsbesparingar genom minskat administrativt arbete och effektivare ärendehantering.

Säkra processer

Förlita dig på våra robusta säkerhetssystem som skyddar all kommunikation och dokumenthantering, och känn dig trygg med hanteringen av känslig information.

Minskad administration

Mavera DSS möjliggör för medicinska rådgivare att själva uppdatera sina profiler och tillgänglighet, vilket avsevärt reducerar ditt administrativa arbete.

Så funkar det

Skapa och anpassa profiler för dina medicinska rådgivare, och definiera deras expertområden.

Ge rådgivarna möjlighet att ställa in sin tillgänglighet och ladda upp relevanta dokument och certifikat.

Skadereglerarna kan enkelt tilldela ärenden till den mest lämpliga medicinska rådgivaren.

Kommunikation och dokumentdelning hanteras effektivt och säkert inom systemet.

Efter avslutad bedömning signerar läkarna och rapporterar den tid som använts.

Ni får tillgång till detaljerad statistik för att uppföljning och säkerställa kvaliteten på rådgivarnas prestationer.

Stärker den medicinska samordnaren

Möjligheten för läkare att själva uppdatera sina profiler minskar det administrativa arbetet och ger en bättre översikt och kontroll.

Smidigare hantering för skaderegleraren

Automatiskt tilldelade ärenden och en förfinad process möjliggör för skadereglerare att få medicinska bedömningar snabbare och säkrare, vilket minimerar risken att ärenden faller mellan stolarna.

Snabbare bedömningar för medicinska rådgivare

Med Mavera DSS blir ostrukturerade dokument och otydliga förfrågningar ett minne blott. Bedömningsstödet möjliggör effektiv förståelse av skadorna, minskar misstag och accelererar bedömningsprocessen.

Tidrapporteringen i systemet garanterar rättvis ersättning.

Profilssidor för medicinska rådgivare

Varje rådgivare kan sköta sin profilsida med uppdaterad erfarenhet, expertis, certifieringar, språkkunskaper och tillgänglighet.

Automatiska tilldelningar

Vår sofistikerade algoritm ser till att ärenden matchas med den mest lämpliga medicinska rådgivaren, vilket säkerställer snabba och högkvalitativa bedömningar.

Möjliggör en strukturerad granskningsprocess

Förbättra dina bedömningar med strukturerade granskningar. Anpassa arbetsflöden och ställ in granskningskriterier för att säkerställa högsta möjliga kvalitet. Exempelvis kan du granska bedömningar från nya rådgivare eller vid stora diskrepanser.

Läs mer

How Mavera DSS strengthens the claims handlers' capabilities

Let's look at how Mavera Decision Support System (DSS) can enhance the accuracy and efficiency of personal injury claims handlers.

Everything you must know about Mavera's network of medical advisors

Every insurer needs affiliated medical advisors to cover every injury. Mavera offers medical advisors from every medical specialty. In this article, I will take you through everything you need to know about our network of medical advisors.

Structured medical assessments for more efficient claims management — our learnings

In this article, we discuss the challenges we've seen our customers have with medical assessments customers and how Mavera can solve many of them.