Bedömningsstöd

Läs dokument tre gånger snabbare

Mavera DSS förändrar hur skadereglerare läser medicinska dokument. Vi minimerar den tidskrävande inläsningen genom att automatiskt skapa en tydlig och koncis översikt av all nödvändig information.

Snabbare förståelse

Systemet strukturerar automatiskt medicinska dokument i en tydlig översikt som gör det möjligt att snabbt sätta sig in i ett ärende.

Minimerade misstag, maximerad precision

Med all information i en överskådlig vy minskar risken att skaderegleraren missar några viktiga detaljer. Mavera DSS fungerar som en pålitlig partner som hjälper dig hitta det du söker.

Gör fler tjänstemannabedömningar

Mavera DSS möjliggör en djupare förståelse av skadorna, vilket underlättar för skadereglerarna att hantera fler ärenden själva utan medicinsk rådgivning.

Data bygger kunskap

Varje ärende i Mavera DSS är en källa till kunskap. Systemet extraherar och anonymiserar data, vilket ger viktiga affärsinsikter och banar väg för framtida automatiseringar.

Play Video

Precision i varje ärende

Mavera DSS extraherar snabbt relevant information från medicinska dokument, vilket möjliggör för skaderegleraren att snabbare förstå och hantera skadorna.

Medicinsk historik, kronologiskt i en tidslinje

Få en komplett översikt av en kunds medicinska historik i en kronologisk tidslinje. Varje händelse innehåller datum, detaljer och länkar till relevanta dokument.

Systemet visar också varje händelses relevans för det specifika ärendet.

Ett smartare dokumentbibliotek

I vårt automatiskt organiserade bibliotek hittar skadereglerarna snabbt det de söker. Varje dokument presenteras med all nödvändig information – tydligt och enkelt.

Visuell illustration för snabbare förståelse

Förstå direkt var på kroppen skadan har inträffat. Illustreringen hjälper också skadereglerarna att snabbare se sambanden till tidigare skador.

Kunskap från varje ärende

Mavera DSS handlar inte bara om att hantera information – det handlar om att skapa kunskap. Systemet extraherar data från varje ärende och omvandlar det till värdefulla insikter, vilket lägger grunden för ännu smartare automatiseringar framöver.

Läs mer

How Mavera DSS strengthens the claims handlers' capabilities

Let's look at how Mavera Decision Support System (DSS) can enhance the accuracy and efficiency of personal injury claims handlers.

How AI will make "simple" claims even simpler

Many insurers across Europe use the skills and experience of their claims handlers to settle simpler claims themselves, without the involvement of medical experts. This is what we call “desktop assessments”. And in many markets, this kind of evaluations are on the rise. Why?

Maximizing efficiency in claims with intelligent document processing

Evaluating personal injury claims can be complex and time-consuming, particularly when they come with hundreds of pages of medical records the claims handler must read to understand the details of a case. This is where IDP technology comes in.