Bedömningsstöd

Låt AI göra grovjobbet

Mavera DSS sammanfattar hundratals sidor av underlag på några sekunder, vilket ger en lättöverskådlig vy så att du kan reglera skador upp till tio gånger snabbare.

Förstå skadan snabbare

Systemet organiserar informationen i en strukturerad översikt, vilket gör det möjligt för skadehandläggare att fatta snabba och informerade beslut.

Minimera misstag

Genom att ha all information lättillgänglig och strukturerad minskar risken för att viktiga detaljer missas.

Öka antalet tjänstemanna-bedömningar

Med en tydlig översikt över skadan kan skadereglerare hantera fler ärenden själva, utan att behöva konsultera medicinska rådgivare.

Förbättra samarbetet

Systemet gör det enkelt för kollegor att snabbt sätta sig in i ärendet och ge sin bedömning.

Play Video

Reglera skador med säkerhet

Vi revolutionerar skadereglering genom att extrahera och tydligt presentera den mest relevanta informationen ur beslutsunderlaget, vilket gör det enkelt att hitta precis vad du behöver.

Medicinsk sammanfattning

Snabb översikt för effektiv hantering

Systemet sammanfattar nyckelinformation från bedömningsunderlaget och ger en snabb översikt över skadan, vilket underlättar en snabb förståelse.

Smart bibliotek och dokumentsökning

Effektiv navigering av dokument

Mavera DSS kategoriserar alla dokument automatiskt och visar information som dokumenttyp, skapandedatum och sidantal tydligt.

Använd sökfunktionen för att hitta specifika ord, såsom kroppsdelar, ICD-koder, behandlingar eller referenser till rökning.

Tidslinje över medicinsk historik

Översikt av den skadades bakgrund

Få en tidslinje över den skadelidandes medicinska historia. Med automatisk relevansbedömning och filtrering kan du snabbt identifiera de mest relevanta händelserna. Varje händelse länkar direkt till relevanta dokumentavsnitt för snabb navigering.

Skadeillustration

Visuell förståelse av skadans omfattning

Se var det gör ont med en bild som visar var på kroppen skadan inträffade för snabb förståelse.

Sammanfattning

Fokus på de viktigaste detaljerna

Få sammanfattningar av de mest relevanta journalanteckningarna för en djupare förståelse av skadan.

Listor och vyer

Samlad information för bättre beslut

Systemet extraherar och presenterar den viktigaste informationen med datum för första och sista omnämnandet, relevans och länkar för mer detaljer.

Du får omfattande listor över diagnoser, behandlingar, diagnostik och mer.

Trendgrafer

Följ hälsomarkörers utveckling

Se detaljerade grafer över hälsomarkörer för att förstå förändringar i den skadelidandes livsstil och hälsa.

Dessa markörer inkluderar rökning, vikt, riskfyllt alkoholbruk, blodtryck, levervärden, PSA-värden (prostatacancer), blodplättar och mer.

Read more

How Mavera DSS strengthens the claims handlers' capabilities

Let's look at how Mavera Decision Support System (DSS) can enhance the accuracy and efficiency of personal injury claims handlers.

How AI will make "simple" claims even simpler

Many insurers across Europe use the skills and experience of their claims handlers to settle simpler claims themselves, without the involvement of medical experts. This is what we call “desktop assessments”. And in many markets, this kind of evaluations are on the rise. Why?

Maximizing efficiency in claims with intelligent document processing

Evaluating personal injury claims can be complex and time-consuming, particularly when they come with hundreds of pages of medical records the claims handler must read to understand the details of a case. This is where IDP technology comes in.